We'll meet again...

Vele Belgische en Nederlandse contactcenterprofessionals hebben zich jarenlang goed kunnen vinden in de events van CCLA, dat bleek ook telkens uit de talrijke opkomst en klantentevredenheidsonderzoeken die daar systematisch mee gepaard gingen. Op 9 juni 2016 vierde CCLA haar tienjarig bestaan en dat was voor ondergetekende ook het moment om de fakkel door te geven. Niet aan iemand specifiek maar aan de sectorwerking in het algemeen.

Ik ben dankbaar dat ik CCLA zoveel jaren heb mogen en kunnen doen.

In de vzw CCLA zitten vnl. drie activiteiten:

  • ContactcenterCafé;
  • Het CONTACT CENTER CONGRES;
  • De CCLA Nieuwjaarsreceptie.

De renaissance van Contactcenters.be o.l.v. de nieuwe voorzitter Hilde Verdoodt met als directeur voor de dagelijkse leiding Hans Cleemput zijn een goed moment om de Belgische contactcentersectorwerking (w)meer te verenigen en te versterken en één agenda, één merknaam over te houden: www.contactcenters.be  (sorry voor de schrijffout J)

Als de sector in de toekomst focust op de verzameling en verspreiding van goeie informatie (overheid, sector, onderwijs, media, ..),  een oerdegelijk congres, een top awards event en, voor de rechtstreeks betrokkenen, een professionele positie en rol in PC200, bestaat de kans dat alle  100.000 contactcenterprofessionals en de stakeholders meer dan ooit trots zullen zijn op hun vak en de sector ook zal klimmen op de employer brandladder.

Ik heb met THoCC, The House of Contact Centers, door een gestage groei (FTE momenteel 26) ruim m’n handen vol en zal met veel plezier blijven meewerken aan de contactcentersector maar niet meer à rato van ±1.000 uur per jaar en niet meer op het voorplan.

Het gelijkvloers van de Veemarkt 5, het ContactcenterCafé,  zal baksteen- en marketinggewijs (de vijf donderdagavond events/jaar) bij THoCC bvba blijven. En het ContactcenterCafé blijft hoe dan ook een warme plek waar iedereen altijd welkom is, ook om er iets te organiseren (wat in het verleden al heel vaak gebeurde).


David